Scroll Top

Rapport: For smal vei førte til dødsulykke på E6

Spesialtransport på E6 i Sel  kolliderte med vogntog og lastebil 20. april i 2022. Føreren av lastebilen omkom. En undersøkelse fra Statens havarikommisjon fastslår at kjørebanebredden ikke var tilstrekkelig for at spesialtransporten og vogntoget kunne møtes.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.