Arbeidsministeren glad for enighet mellom LO og NHO