Scroll Top

Samfunnsansvar

THIB tar sammfunsansvar

Som en anerkjent tak- og fasadeentreprenør i Norge, har THIB en dedikert forpliktelse til å ta samfunnsansvar. Vi erkjenner at bedrifter har en betydelig rolle i samfunnet og et ansvar for å ivareta både samfunnet og våre ansatte. Derfor arbeider vi kontinuerlig for å gjøre en positiv forskjell. Gjennom en rekke implementerte tiltak tar vi ansvar for vårt samfunnsengasjement.

Våre ansatte utgjør kjernekompetansen i virksomheten, og i THIB verdsetter vi deres trivsel og velferd. Vi legger stor vekt på å skape et trygt arbeidsmiljø som ivaretar helse, miljø og sikkerhet. Vi tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover og regler, og i mange tilfeller overgår vi disse standardene.

THIB har en oppriktig intensjon om å bidra til vårt lokalsamfunn ved å støtte sosiale og kulturelle initiativer, engasjere oss i frivillig arbeid og bidra til veldedige formål. Vi ønsker å være en positiv kraft i lokalsamfunnet.

Vi anerkjenner den betydelige påvirkningen byggebransjen har på klima og natur, og derfor fokuserer vi på å redusere de negative effektene knyttet til dette. Gjennom målrettet tiltak, slik som energisparing, resirkulering av avfall, bruk av fornybare materialer og prefabrikkerte elementer, tar vi vår del av ansvaret for en bærekraftig utvikling.

Integritet er en grunnleggende verdi i THIB. Vi forplikter oss til etisk og transparent forretningspraksis ved å etterleve lover og regler, og unngå korrupsjon og bestikkelser. Vi arbeider kontinuerlig for å opprettholde vår integritet og bevare tilliten fra våre kunder og samarbeidspartnere.

THIB er stolt over å ta samfunnsansvar på alvor, og vi vil fortsatt strebe etter å gjøre en positiv forskjell for våre ansatte, lokalsamfunnet, miljøet og samfunnet som helhet. Gjennom vår engasjement og dedikasjon ønsker vi å legge grunnlaget for en bærekraftig fremtid og bidra til et bedre samfunn.