Peab-sjefen: Trenden med et todelt marked fortsetter

– Trenden fra fjerde kvartal fortsetter med et stadig svakere boligmarked. På den annen side er investeringer, fremfor alt knyttet til offentlig virksomhet, på et stabilt nivå, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab, i forbindelse med fremleggelsen av tallene for første kvartal.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.