AF Gruppen fikk rørentreprise på 680 millioner på Livsvitenskapsbygget