Kraftig vekst for Consto

Konsernet Consto hadde i 2022 en omsetning på 10,7 milliarder kroner mot 8,1 milliarder året før, og et resultat på 267 millioner kroner mot 223 millioner kroner i 2021.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.