Scroll Top

HENT inngår samarbeidsavtale med Skatteetaten

Entreprenørselskapet HENT har inngått en avtale med Skatteetaten om informasjonsdeling og tettere oppfølging som en del av kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.