Innspill til NTP: Dette sier Nye Veier om Ringeriksporteføljen

I Nye Veiers innspill til prioriteringer for Nasjonal Transportplan 2025 – 2036, utelukker ikke selskapet muligheten for å bygge deler av E16 uavhengig av resten av vei- og baneprosjektet.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.