Regjeringen foreslår å gi havarikommisjonen myndighet til å undersøke flere ulykker

Samferdselsdepartementet foreslår å gi Statens havarikommisjon myndighet til å undersøke hendelser og ulykker knyttet til taubaner og tivolier.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.