Innlegg: Streik i entrepriserettslig forstand – hvordan varsle og følge opp konsekvenser av streiken?

LO/YS og NHO kom ikke til enighet innen fristens utløp i årets mellomoppgjør. Arbeidstakerorganisasjonene iverksatte mandag morgen en historisk storstreik som vil ramme byggenæringen kraftig. Allerede nå er det viktig å vurdere hvilke konsekvenser streiken vil kunne få for deg på anleggs- og byggeplassen, og legge en handlingsplan for håndtering av disse, skriver

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.