Flere ENØK-millioner til folk med dårlig råd

Regjeringen stiller med 100 friske millioner i revidert budsjett for å få ned strømregningene til folk som sliter økonomisk. Pengene må gå til energisparende tiltak.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.