Byrådet utreder nye boformer – boligbygger mener de er på feilspor

Byrådet har satt i gang en utredning for å se hvordan kommunen kan legge til rette for ulike alternative boformer som bofellesskap og selvbygging. Landets største boligbygger, OBOS, mener de er på feilspor.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.