Fastleger bør slutte å skrive sykmelding for korttidsfravær i arbeidslivet, mener utvalg