Scroll Top

Tyskerne vil halvere tidsbruken på byggesaksbehandlingen – to mobile LNG-terminaler er forbildet