Scroll Top

Fant flere mangler ved pilotprosjekt med rusttregt stål – passasjer ble alvorlig skadet

Rekkverk i rusttregt stål ble ifølge Statens Havarikommisjon innkjøpt og installert på deler av E6-strekning uten av det var søkt om og forelå godkjenning fra Vegdirektoratet. En person ble alvorlig skadet da en personbil sommeren 2021 kolliderte med midtrekkverk i Eidsvoll kommune.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.