Scroll Top

Dette er status for Arna – Stanghelle

Fellesprosjektet Arna – Stanghelle blir ikke prioritert i transportvirksomhetenes innspill til Nasjonal Transportplan for perioden 2025-2036, men prosjektet vil jobbe som planlagt i 2023.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.