Arbeidet med karbonfangst i Oslo settes på vent på grunn av økte kostnader

Et oppdatert estimat for karbonfangstprosjektet på Klemetsrud i Oslo, viser at prosjektet vil koste mer enn antatt. Nå settes anleggsarbeidet på vent.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.