Scroll Top

Innlegg: Entreprenørens frist for å reise søksmål har fått sin avklaring i Høyesterett

Den 25. april 2023 avsa Høyesterett dom i en sak mellom KF Entreprenør og Oslo kommune, hvor temaet var entreprenørens frist for å reise søksmål (HR-2023-766-A). KF Entreprenør hadde tatt

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.