Scroll Top

Vil bruke nesten 170 milliarder på drift, vedlikehold og fornyelse i jernbanesektoren

Både Bane Nor og Jernbanedirektoratet vil trappe opp satsingen på drift, vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen. I sitt forslag til ny Nasjonal transportplan foreslår de å bruke totalt 167,55 milliarder på å forbedre dagens jernbaneinfrastruktur i årene mellom 2025 og 2036.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.