– Vi trenger forutsigbarhet

Administrerende direktør Heikki Eidsvoll Holmås i EBA sier bygge- og anleggsnæringen trenger forutsigbarhet hvis målet om å redusere klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030 skal nås.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.