Tre hus i område med kvikkleire i Larvik evakueres