Tre av fire kommuner fører ikke systematisk tilsyn med sanitære avløpsanlegg