Scroll Top

Statens vegvesen: Mange større utbygginger blir skjøvet ut i tid

Statens vegvesen varsler at de økonomiske rammene for den statlige utbyggeren blir meget stramme. Mange større utbygginger blir skjøvet ut i tid, og drift og vedlikehold av veiene blir prioritert.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.