Scroll Top

Skanska innstilt til milliardprosjektet E10 Hålogalandsveien

Statens vegvesen har innstilt Skanska til OPS-kontrakten E10 Hålogalandsveien i Nord-Norge. Byggekontrakten har en verdi 11,3 milliarder kroner.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.