Scroll Top

Rødt varsel om snøskredfare i Troms og Finnmark

Det er meldt stor snøskredfare på faregrad 4 i Troms og Finnmark torsdag kveld og fredag. Det kan bli store til svært store skred som kan påvirke bebyggelse.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.