Scroll Top

Riksrevisjonen skal granske veipenger etter 123 prosents økning

Riksrevisjonen skal granske rapporten fra Rogaland revisjon som viser at veivedlikeholdet ble 123 prosent dyrere etter at fylkeskommunen fikk ansvaret for fylkesveiene.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.