Scroll Top

Rekordlav vekst i husholdningenes innskudd

Ved utgangen av mars var husholdningenes samlede pengemengde 2,8 prosent, ned fra 3,3 prosent måneden før. Veksten er lav, ifølge SSB.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.