Vårt arbeid, verdier og gjennomførte prosjekter

en seriøs aktør
Espen lite bilde

THIB ønsker å være en seriøs samarbeidspartner og setter derfor  kundetilfredshet, sikkerhet og integritet høyt. Vi forplikter oss til å levere førsteklasses løsninger til våre kunder og opprettholde ærlige relasjoner med alle våre samarbeidspartnere – enten det er kunder, leverandører eller offentlige myndigheter. Dette skjer uten kompromiss med våre sikkerhetsprotokoller.

Vi anser våre ansatte som vår dyrebareste ressurs, og deres sikkerhet har høyeste prioritet. Vårt mål er at alle våre medarbeidere trygt kan vende tilbake til sine familier etter endt arbeidsdag.

S

iden vår oppstart har vi fullført over 100 prosjekter, hovedsakelig innen oppføring av næringsbygg for ledende norske totalentreprenører (TE). Våre prosjekter spenner fra mindre tilbygg til omfattende fabrikker på opptil 26 000 kvadratmeter. De typiske prosjektstørrelsene hos THIB varierer mellom 2 000 og 3 000 kvadratmeter, og omfatter leveranser av tak, vegger, samt dører og vinduer. Vi har også kapasitet til å levere tettbygg-entrepriser i samråd med våre foretrukne samarbeidspartnere. For ytterligere informasjon om tidligere gjennomførte prosjekter eller referanser, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Når du vurderer å innhente pris på oppføring av næringsbygg eller tilsvarende, bør du være oppmerksom på flere faktorer utover kvadratmeterpris. Hos THIB anbefaler vi at du tar hensyn til ulike delleveranser som kanskje ikke er inkludert i tilbudet fra enkelte aktører, men som kan være en del av vårt tilbud. Det er også verdt å merke seg at noen aktører forsøker å prise slike leveranser senere i prosjektet som separate tilleggstjenester til en betydlelig høyere pris. I tillegg til dette, kan det være klokt å evaluere produksjonstiden og livssykluskostnadene (LCC) som en del av beslutningsprosessen.

Vi har erfart at leverandører har tilbudt lavere priser gjennom å levere materialer av lavere kvalitet, som i etterkant har gitt i økte kostnader til sluttkunde grunnet hyppigere utskiftninger. Videre er det en kjensgjerning at enkelte leverandører er utfordrende å samarbeide med, som potensielt kan bidra til å forsinke fremdriften og påvirke prosjektets lønnsomhet negativt. I denne sammenhengen er THIBs tydelige anbefaling å inkludere slike faktorer i beslutningsprosessen når du velger tak- og fasadeentreprenør til ditt kommende prosjekt. Det er derfor klokt mener vi å velge en aktør som prioriterer kundetilfredshet, sammen med sikkerhet og integritet som grunnleggende verdier.

Samarbeidspartnere
1

THIB SAMARBEIDER MED ET BREDT UTVALG AV AKTØRER FOR Å LEVERE NÆRINGSBYGG AV HØY KVALITET.