Scroll Top

Påbud under pandemien hadde større effekt i store byer

Forskere har sett på bevegelsesmønstrene til folk i Norge under pandemien for å kartlegge om de føyet seg etter råd og restriksjoner fra myndighetene.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.