Scroll Top

Nye Veier: Redusert handlingsrom krever nedskaleringer

Nye Veier foreslår i sin prioritering til ny NTP å nedskalere to av de lange og kostbare strekningene, øke gjenbruk for å få mer ut av eksisterende vei og å samle ansvaret for hele strekningen E6 Nordkjosbotn – Alta på enten Nye Veiers eller Statens vegvesens hender.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.