Norconsult-sjefen tror de både blir bedre og mer bærekraftige på børs

Norconsult jobber med å notere selskapet på Oslo Børs i løpet av året. Konsernsjef Egil Hogna tror børsnoteringen vil tvinge dem til å bli mer nøyaktige og mer langsiktige.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.