Norconsult Informasjonssystemer og Norconsult Astando blir Norconsult Digital