Scroll Top

Nav: Økt ledighet i april

Ved utgangen av april var 63.900 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav, noe som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.