Scroll Top

Mange bedrifter rammes av varslet streikeopptrapping – her er listen

Dersom det ikke blir enighet mellom NHO og LO trappes streiken ytterligere opp fredag. Mange bedrifter i byggenæringen er på listen, for eksempel blir over 100 ansatte tatt ut i GK.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.