Malermester Jan Larsen As går til Håndverksgruppen