Scroll Top

Må bygge forsvar

Mange investeringer i ferd med å bygges ned, men innen ett område er investeringene på full fart oppover, og det er overføringene til en kraftig økt satsing på forsvaret.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.