Scroll Top

LO: Store grupper ville fått redusert kjøpekraft

Store grupper ville fått redusert kjøpekraft, altså mindre enn anslått prisvekst på 4,9 prosent, med oppgjøret som lå på bordet, mener LO.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.