Scroll Top

Krisetall i boligmarkedet

Denne uken la Boligprodusentene frem salgs- og igangsettingstallene for første kvartal, og disse vitner om en dramatisk utvikling innen boligmarkedet. Dette vil opplagt få konsekvenser både for bransjen selv, men også for boligkjøperne på både kort og lengre sikt.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.