Klart flertall ønsker kronetillegg framfor prosenttillegg i kommuneoppgjøret