Scroll Top

Innlegg: Viktig avklaring i entreprisedom fra Høyesterett

Denne uken kom den ventede avgjørelsen fra Høyesterett (HR 2023-766-A) om søksmålsfrister i NS 8407 punkt 35.2 og tvisteloven § 18-3 (2) og (3). Hvilken søksmålsfrist som gjelder, har avgjørende betydning for hvordan entreprenøren skal unngå å miste sine krav. Høyesterett slår i denne dommen fast at entreprenøren har ett år på seg til å ta ut søksmål etter at forliksrådet har innstilt saken.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.