Scroll Top

Innlegg: Arbeid under storstreiken – hva er lov?

Storstreiken er i gang og vil by på uønskede konsekvenser i mange ledd. Hvilket handlingsrom har en streikerammet arbeidsgiver og andre utenforstående aktører, når det kommer til å redusere de negative følgene av streik? Og hvor går grensene for såkalt «streikebryteri»?

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.