Hytteprodusent bygger leiligheter for 160 millioner