Scroll Top

Høyesterett sier entreprenør tok ut stevning mot Oslo kommune i tide

Mandag avsa Høyesterett dom i en prinsipielt viktig sak som omhandler spørsmål om søksmålsfrist i entreprisekontrakter. Høyesterett kom frem til at en stevning KF Entreprenør AS tok ut mot Oslo kommune ble tatt ut i tide.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.