Høyesterett avviste anke – staten må betale entreprenør etter langvarig rettsstrid

Staten ble dømt til å betale entreprenør 400 millioner kroner i lagmannesretten, og anket saken til Høyesterett. Torsdag ble anken om Eiganestunnelen i Stavanger enstemmig avvist av ankeutvalget. 

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.