Forventer at Follobane-granskerne går langt nok tilbake i tid

Torsdag ble det kjent at Implement Consulting Group AS ble tildelt oppdraget med å gjennomføre en ekstern gjennomgang av driftsstansen på Follobanen. EBA-sjef Heikki Eidsvoll Holmås mener det er avgjørende at granskningen går langt tilbake i tid for å komme til bunns i saken.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.