Forsvarssektoren får sine første elektriske anleggsmaskiner