Scroll Top

Forslag om endring i privatskoleloven: Lokalpolitikere kan lettere si nei til nye skoler