Fjøsgulv kollapset i Eidsdal – 40 dyr har falt ned i kjelleren