Scroll Top

Et offentlig ansvar

Markedssituasjonen er krevende for selskapene i byggenæringen. Aktivtetsnivået er dalende innen de fleste områder, og mange er bekymret for markedsutsiktene for tiden fremover. En rekke investeringer innen det private markedet er lagt i skuffen eller kansellert, innen flere områder. Spesielt har vi sett en nedgang innen nyboliger.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.