Scroll Top

DiBK leiar arbeidsgruppe om naturfarar

Ei arbeidsgruppe leia av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) skal vidareutvikle krava til tryggleik mot naturfarar. Arbeidsgruppa er sett ned av regjeringa og består av DiBK, Noregs vassdrags- og energidirektorat og Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.